Varför predikan?

Varför predikan?

Gud vill förvandla världen till en plats som är fylld av hans liv, närvaro, kärlek, rättvisa och skönhet. Han vill göra detta genom människan. Genom att vi väljer att samarbeta med honom utifrån en övertygelse om vem han är och vad han vill. När våra hjärtan förvandlas i mötet med Jesus Kristus och vi blir lika honom längtar vi efter och gör det som gläder honom.

Detta sker till stor del genom att Gud visar sig för oss genom sitt ord och ger oss hans sätt att se på tillvaron. Det är därför han har uppenbarat sig själv för människan. Detta har han gjort genom historien och de viktigaste händelserna finns nedtecknade i bibeln för att vi genom dem skall växa till i kunskapen om Gud.

Bibelordet är mer än en beskrivning av vad Gud har gjort för att uppenbara sig själv, den är i sig själv en händelse, ett levande ord i vilket Gud bor. Därför är mötet med bibelordet ett möte med den levande Guden.

Centrum av vad Gud gjort är att han i Jesus har blivit människa, dött och uppstått. För att försona allt med sig, allt i himlen och allt på jorden. För att världen skall leva! Detta är min utgångspunkt när jag predikar och undervisar.