Julbön, "Mary did you know" och predikan " Gud blir fattig för att vi skall bli rika"

About

Vi lyssnar först till "Mary did you know" sjungen av Sara Rosander och Karin Rosander, därefter predikan som utgår från Lukasevangeliet 2:1-20 (Julevangeliet)